Kom en ontdek de schoonheid van de Friese Wouden

 

Het Driezumer Tolhuis, herinnering uit de tijd van de rijkstollen

 

Op de plek waar nu dit pakhuis staat, werd in 1656 een tolhuis gebouwd. Dit kreeg in de volksmond al snel de naam ''Driezumer Tolhús". Hier moesten passerende schippers en gebruikers van de Trekweg tol betalen. Over de vaart was een ketting gespannen en een tolhek sloot de weg af. Nadat de tol was betaald, werd de ketting losgemaakt of het hek geopend door de tolgaarder.

Bij het tolhuis kwam een aanlegplaats bestemd voor het trekschip van Dokkum naar Stroobos. De tolgaarder opende in het tolhuis een tapperij. Hier kwamen voornamelijk scheepsjagers, mannen die zich met hun paard verhuurden aan aan schippers om het schip te trekken. De tolgaarder had hierdoor een leuke bijverdienste, temeer daar de scheepsjagers bekend stonden als stevige drinkers. Verder werden er in het tolhuis geregeld openbare verkopingen gehouden.

Nadat het Rijk in 1899 de rijkstollen afschafte, verloor het Driezumer Tolhuis zijn oorspronkleijke functie. Na hierna nog enkele jaren als herberg te hebben gediend, werd het Tolhuis omstreeks 1911 afgebroken. In 1913 liet beurtschipper Johannes Algra het nu nog bestaande pakhuis bouwen. Hij gebruikte dit voor de opslag van materialen.

Het pakhuis is daarna zo verwaarloosd dat er op het laatst nog een ruïne van vier muren stond met een ingestort dak. De verbouw tot recreatiewoning heeft verder verval kunnen voorkomen.

 

 

 

 

It Driezumer Tolhús, Trekwei 7a, Driezum, tel. 0511-447143 / 06-15088583 Email: info@driezumertolhuis.nl